ดาวน์โหลด (DOWNLOAD)

เอกสาร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

hello

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

hello

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

hello

สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด

hello

สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

hello

สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด