กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ข่าวสารชาว DTEC

11 comments 2019-08-13 /00:00:08

วท.เดชอุดม คณะทำงานฝ่ายปฏิคม รับผิดชอบรับลงทะเบียน 

อ่านต่อ
11 comments 2019-08-08 /00:00:08

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-08-15 /00:00:08

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน บริษัทมิตซูบิชิอีเล็คทริค ฯ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-08-09 /00:00:08

แข่งขันในระดับประเทศ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ ๗ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-08-07 /00:00:08

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันรพี”ประจำปี ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ