กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ข่าวสารชาว DTEC

11 comments 2019-04-11 /00:00:09

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-04-04 /00:00:09

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-04-02 /00:00:09

R.A.T.C. รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒ เม.ย.๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-04-01 /00:00:11

R.A.T.C. รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-03-31 /00:00:09

R.A.T.C. รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒ 

อ่านต่อ