กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ข่าวสารชาว DTEC

11 comments 2019-08-07 /00:00:08

เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-08-02 /00:00:08

ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม ฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านต่อ
11 comments 2019-07-31 /00:00:08

การอบรม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย 

อ่านต่อ
11 comments 2019-07-28 /13:34:00

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

อ่านต่อ
11 comments 2019-07-25 /15:40:00

พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

อ่านต่อ