กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ข่าวสารชาว DTEC

11 comments 2019-07-01 /00:00:13

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนา เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-06-30 /00:00:09

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-06-27 /00:00:15

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

อ่านต่อ
11 comments 2019-06-26 /00:00:07

มอบเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒) 

อ่านต่อ
11 comments 2019-06-26 /00:00:07

วันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ