กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ข่าวสารชาว DTEC

11 comments 2019-05-19 /00:00:09

อบรมจัดทำแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ฯ รุ่นที่ ๑๖ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-05-14 /00:00:13

กิจกรรมทำบุญ เนื่องโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

อ่านต่อ
11 comments 2019-05-10 /00:00:15

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

อ่านต่อ
11 comments 2019-05-14 /00:00:07

แนะนำครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-05-13 /00:00:07

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ