กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ข่าวสารชาว DTEC

11 comments 2019-03-20 /11:45:00

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ที่มาศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 

อ่านต่อ
11 comments 2019-03-20 /11:30:00

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางด้านภาษาจีน ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

อ่านต่อ
11 comments 2019-03-20 /10:30:00

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บ้านสวนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดช 

อ่านต่อ
11 comments 2019-03-20 /10:30:00

พิธีรับใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-03-20 /10:30:00

โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ