กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ข่าวสารชาว DTEC

11 comments 2019-02-09 /09:30:00

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

อ่านต่อ
11 comments 2019-02-09 /09:30:00

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรสู่สถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถีรคุณ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-09-05 /10:30:00

โครงการบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม. 

อ่านต่อ
11 comments 2019-02-09 /10:30:00

เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562. 

อ่านต่อ
11 comments 2019-02-05 /09:30:00

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

อ่านต่อ