กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ข่าวสารชาว DTEC

11 comments 2019-03-01 /09:30:00

ผลงาน "อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC" สามารถคว้า 3 รางวัล 

อ่านต่อ
11 comments 2019-02-09 /10:30:00

โครงการชักซ้อมเตรียมการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยโดยมีทีมวิทยากรจากเทศบาลเมืองเดชอุดม 

อ่านต่อ
11 comments 2019-02-09 /10:30:00

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

อ่านต่อ
11 comments 2019-02-09 /09:30:00

จัดทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องพ่นละอองน้ำกำจัดฝุ่น PW 2.5 เพื่อช่วยบรรเทาอาการฝุ่นพิษ ในกรุงเทพมหานคร 

อ่านต่อ
11 comments 2019-02-09 /09:30:00

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

อ่านต่อ