กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

11 comments 2019-02-21 /11:50:00

โครงการลูกเสือเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-02-21 /16:30:00

พิธีไถ่ถอนชีวิตและรับมอบ โค-กระบือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปีที่ ๒๘ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-06-14 /18:22:00

พิธีรับมอบธงลูกเสือช่อสะอาดและแบดจ์ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด 

อ่านต่อ
11 comments 2019-06-26 /18:50:00

ลูกเสือวิสามัญ วท.เดชอุดม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

อ่านต่อ
11 comments 2019-07-19 /15:30:00

“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ประจำปี ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ