กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมและโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีสถานศึกษาในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมและโครงงานคุณธรรม จำนวน ๙ วิทยาลัย ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทน อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ณ ห้องประชุมบัวแดง ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2019-08-02 / 00:00:08/view:302

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม