กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฝ่ายปฏิคม รับผิดชอบการรับลงทะเบียนผู้บริหารระดับสถาบันฯ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ สอศ.และแขก VIP ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,648 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

2019-08-13 / 00:00:08/view:131

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม