กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเดชอุดม สมทบทุนโครงการพี่เพื่อน้อง ปีที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง) นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบเงินที่ได้จากการออกรับบริจาคในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อสมทบทุนโครงการพี่เพื่อน้อง ปีที่ ๒๑ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับประธานและคณะกรรมการโครงการพี่เพื่อน้อง โดยในปีนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก คือ โรงเรียนดำรงค์สินสงเคราะห์ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2019-12-04 / 16:11:00/view:141

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม