กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2562-12-09 / 13:00:00/view:109

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม