กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งานวันถนนเทคโนโลยีวิศวกรรม ๒๕๖๓ ( En Tech 2020 )

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สามารถคว้า ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด ขวัญใจมหาชน สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในงานวันถนนเทคโนโลยีวิศวกรรม ๒๕๖๓ ( En Tech 2020 ) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

2563-01-31 / 14:30:00/view:103

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม