กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ DLTV

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ DLTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๑๐ แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

2563-02-04 / 13:00:00/view:99

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม