กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รับประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือและกองลูกเสือวิสามัญ เข้ารับประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคูหาลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2563-02-05 / 16:00:00/view:87

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม