กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับกองลูกเสือวิสามัญ โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ เข้าประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวิชาลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2563-02-05 / 18:00:00/view:100

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม