กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเศษ ปากหวาน ผู้ตรวจการลูกเสือ เป็นประธานในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ของผู้กำกับลูกเสือวิสามัญที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง R.A.T.C. ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2563-02-08 / 16:00:00/view:126

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม