กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ “นักบัญชีกับเทคโนโลยีดิจิตอล”

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ “นักบัญชีกับเทคโนโลยีดิจิตอล” ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ต่อด้วยรับฟังการบรรยายจาก ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อ เอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2563-02-07 / 14:30:00/view:125

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม