กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC รับโล่รางวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ Honor Awards และโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คว้า ๒ รางวัลระดับชาติ ได้แก่ รับโล่รางวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ Honor Awards และโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข๋งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2563-02-09 / 14:30:00/view:101

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม