กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับนายสถิต สำราญสุข ประธานอนุกรรมการและคณะประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2563-02-11 / 16:00:00/view:104

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม