กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม OBS Studio

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม OBS Studio ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนประสิทธิมากขึ้น ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-25 / 09:00:00/view:167

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม