กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-29 / 06:09:00/view:168

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม