กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและในเวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

2020-07-28 / 06:00:00/view:20

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม