กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและหมู่ลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดหลวงเมืองเก่า หมู่ ๑ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2020-07-28 / 11:00:00/view:19

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม