กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และครูจำนวน ๒ ท่าน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมนพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๕ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

2020-07-28 / 18:00:00/view:23

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม