กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการประกันสังคมด้านประกันสังคมสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการประกันสังคมด้านประกันสังคมสู่สถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จำนวน ๕๐ คน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากกฎหมายประกันสังคมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-31 / 13:30:00/view:25

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม