กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-08-26 / 15:30:00/view:16

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม