กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู บุคลากรฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยการมอบเค้กวันเกิดให้กับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้ที่พึ่งหายจากการเจ็บป่วย ในวันประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-08-26 / 15:30:00/view:15

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม