กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๖๑

2019-02-05 / 10:30:00/view:496

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม