กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอแสดงความยินดีกับแผนธุรกิจที่ได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจ เครปเย็น Enter ๑๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ แผนธุรกิจ Welding Modern รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แผนธุรกิจ Healthy Fruit Juices และรางวัลชมเชย แผนธุรกิจ สลัดผักโยธา,โยธา เฮลติบาร์

2020-08-27 / 07:50:00/view:18

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม