กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนแผนธุรกิจ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนแผนธุรกิจ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2020-09-02 / 15:23:00/view:9

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม