กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอาชีวะอาสา “อบรมครู นักเรียน นักศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์จาก บริษัท โตโยต้าโชคดี จำกัด สาขาเดชอุดมและบริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด สาขาเดชอุดม ณ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอาชีวะอาสา “อบรมครู นักเรียน นักศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์จาก บริษัท โตโยต้าโชคดี จำกัด สาขาเดชอุดมและบริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด สาขาเดชอุดม ณ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-09-02 / 16:10:00/view:8

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม