กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (การประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับลูกเสือวิสามัญระดับชั้น ปวช.๑ ทุกสาขาวิชาโดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ/รองผู้กำกับลูกเสือร่วมประกอบพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (การประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับลูกเสือวิสามัญระดับชั้น ปวช.๑ ทุกสาขาวิชาโดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ/รองผู้กำกับลูกเสือร่วมประกอบพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-09-02 / 16:30:00/view:60

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม