กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์,ประกวดชุดรีไซเคิลจากตัวละครในวรรณคดี,ประกวดสุนทรพจน์,ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน,ประกวดอ่านข่าวในพระราชสำนัก ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษารู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ดี ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-09-09 / 09:00:00/view:3

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม