กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-09-10 / 14:00:00/view:4

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม