กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม รางวัลชนะเลิศ การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญในสถานศึกษา และนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประเภทผู้บริหาร สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2020-09-11 / 09:09:00/view:3

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม