กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม ร่วมงาน "อาชีวะ มุทิตา กษิณานุสรณ์" ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๙ น. นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 และคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมงาน "อาชีวะ มุทิตา กษิณานุสรณ์" ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดย อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายสุรเดช สมศรีโย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวแสดงความรู้สึกในนามผู้เกษียณอายุราชการ และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับปีนี้อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๒๓๔ คน ภายในพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มีขบวนแห่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงวงโปงลาง การแสดงชุดอาชีวะฝีมือชน การแสดงเมาคลีล่าสัตว์ รวมถึงการแสดงเดินแบบแฟชั่นผ้าระดับชาติ "งามวิจิตรภัสตรา นคราอุดร" ซึ่งมีความสวยสด งดงาม ตระการตา ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

2020-09-11 / 17:00:00/view:55

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม