กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเตรียมความพร้อมนร. นศ ก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2562.

2019-02-05 / 10:30:00/view:488

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม