กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการรณรงค์และอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจัดโครงการรณรงค์และอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด พร้อมฟังการให้ความรู้จากร้อยตำรวจตรีณัฐพงษ์ ผลแก้ว และดาบตำรวจจักรี แสนตรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-09-16 / 08:30:00/view:49

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม