กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

2019-02-05 / 09:30:00/view:484

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม