กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562.

2019-02-09 / 10:30:00/view:502

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม