กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นำโดย นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ได้ไปศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ ณ ร้านเดชอุดมเบเกอรี่และบริษัท กลาเมอร์ โอเรียนทอล จำกัด เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ แก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมให้ได้ศึกษาการทำงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพของผู้เรียน

2020-09-24 / 09:30:00/view:14

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม