กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและนักเรียน นักศึกษาจิตอาสา

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๕ น. (ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง) นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยผู้บริหารให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียน นักศึกษาจิตอาสาที่ช่วยบริจาคโลหิตให้คุณยายประนอม เจริญทัศน์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-09-25 / 07:45:00/view:10

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม