กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม ร่วมงาน "มุทิตาคารวะ" อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมงาน “มุทิตาคารวะ" อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประสิทธิ์ สุรศิลป์ อดีตประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้น นายนิยม แสงวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงความรู้สึกในนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยปีนี้ มีจำนวนผู้เกษียณอายุราชการในอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒๔ คน ณ ห้องทับทิมสยาม ๔ – ๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

2020-09-25 / 18:30:00/view:15

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม