กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ตัวแทนนักศึกษามอบแจกันดอกไม้ แสดงมุทิตาจิต แด่นายสนธิต ดาโรจน์

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๕ น. (ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง) นายศราวุฒิ พุ่มจันทร์ ในนามตัวแทนนักเรียน นักศึกษาได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แด่นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ ท่านได้กล่าวอำลา พร้อมให้ข้อคิดคติสอนใจแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาและการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต

2020-09-28 / 07:45:00/view:26

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม