กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายจิระวัฒน์ ชวลิต เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-10-29 / 13:30:00/view:16

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม