กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งานแสดงมุทิตาจิต นายสนธิต ดาโรน์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดงานแสดงมุทิตาจิต นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในงานกล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมด้วย นายจิระวัฒน์ ชวลิต รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายนิยม แสงวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู และเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-09-29 / 18:30:00/view:20

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม