กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิธีการเปลี่ยนหน่วยบริการ “สิทธิบัตรทอง” ด้วยตนเอง ผ่าน Line ID @nhso และแอปพลิเคชั่น สปสช.

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนหน่วยบริการ “สิทธิบัตรทอง” ด้วยตนเอง ผ่าน Line ID @nhso และแอปพลิเคชั่น สปสช. เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพมากขึ้น ทั้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา โอกาสนี้ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-10-07 / 07:45:00/view:18

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม