กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กองลูกเสือวิสามัญ ร่วมต้อนรับ นายประเมศฐ์ ภักดีพงศ์พีระ

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญ ร่วมต้อนรับ นายประเมศฐ์ ภักดีพงศ์พีระ ผู้ตรวจการลูกเสือ ในโอกาสมาเยี่ยมชมลูกเสือ พร้อมพบปะให้แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-10-07 / 13:30:00/view:20

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม